17:45, 03/11/2023

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa năm 2023

I/ VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Số lượng: 14 công chức ngạch Thư ký viên .

II/ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc trong TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Chiều cao, cân nặng: Nam cao từ l,65m trở lên, cân nặng từ 55kg trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không bị dị hình, dị tật, không nói lắp, nói ngọng;

f) Về trình độ chuyên môn: Có trình độ Cử nhân chuyên ngành Luật trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các Trường đại học có uy tín trong nước);

g) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

h) Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

III/ HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển.

2. Nội dung: Thi tuyển theo 02 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Gồm 03 phần: Kiến thức chung, Ngoại ngữ tiếng Anh và Tin học.

2.2.Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

IV/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo.

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa.

1.3. Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển.

1.4. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp.

1.5. Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

1.6. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan.

1.7.Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.8. Hai (02) ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

1.9. Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi Hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

2. Thời hạn, địa điềm nhận hồ sơ:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/11/2023 (trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, số 02 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.