10:47, 28/11/2023

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa thông báo mời chào giá

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mời chào giá chương trình tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2023.

Đề nghị quý đơn vị quan tâm và gửi báo giá theo các yêu cầu sau

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá

Chi tiết  vui lòng xem trên website: http://www.xosokhanhhoa.com.vn

2. Hình thức, thời gian mời thầu và mở thầu

2.1 Các đơn vị dự thầu tham gia dưới hình thức gửi Thư chào giá cạnh tranh

- Nơi nhận: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa

- Địa chỉ: số 03 Pasteur, P.Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2.2 Thời gian đóng thầu: trước 17 giờ 00’ ngày  29/11/2023.

2.3 Yêu cầu đối với nhà cung cấp: có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức.

2.4 Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính (0258.3562310) hoặc Mrs Nguyễn Thị Hà Trang (ĐT: 0936.393839)

Trân trọng!