15:54, 29/11/2023

Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa mời doanh nghiệp thẩm định giá tham gia định giá tài sản

Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa mời doanh nghiệp thẩm định giá tham gia định giá tài sản

1. Thông tin chung và các yêu cầu:

1.1. Dịch vụ thẩm định giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để tổ chức bán đấu giá đối với 05 cơ sở nhà, đất:

- Nhà, đất số 76 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang;

- Nhà, đất số 89 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang;

- Nhà, đất số 07 Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang;

- Nhà, đất số 05 Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang;

- Nhà, đất số 1A Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP. Nha Trang.

1.2. Hình thức xét chọn: Xét hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và mức phí chào giá dịch vụ.

1.3. Thời gian phát hành Chứng thư thẩm định giá: Trước ngày 20/12/2023.

1.4. Ngôn ngữ Chứng thư thẩm định giá: Tiếng Việt.

1.5. Số lượng Chứng thư thẩm định giá: 05 bản/mỗi cơ sở nhà, đất.

1.6. Đơn vị thẩm định giá phải được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

1.7. Thẩm định giá viên trực tiếp thực hiện phải đảm bảo tiêu chuẩn thẩm định viên về giá và được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định.

2. Hồ sơ quan tâm:

2.1. Hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty và các tài liệu chứng minh (Trong đó, lưu ý cung cấp một số thông tin, tài liệu sau: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp; Danh sách thẩm định viên và thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp; các hợp đồng thẩm định giá đã thực hiện, ưu tiên những hợp đồng đã thực hiện thẩm định giá đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

2.2. Báo giá phí dịch vụ bao gồm phạm vi và phí dịch vụ (do người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký và đóng dấu đỏ).

2.3. Thời hạn cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 04/12/2023.

2.4. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: số 18 đường Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: Bì hồ sơ đề nghị niêm phong và ghi rõ: “Hồ sơ chào giá dịch vụ thẩm định giá; không mở trước giờ ngày 04/12/2023”

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Tổ Quản lý nhà đất - Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, điện thoại: 0258.351 5555 (máy lẻ: 119); DĐ: 0945.900752 (ông Nguyễn Mão Đông); Email: nguyenmaodong@gmail.com.