15:50, 29/11/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 15 giờ 00 phút 00 giây ngày 28/11/2023, Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xây Dựng Đại Dũng 279; Mã số thuế: 4201746726; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: TDP Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 15 giờ 00 phút 00 giây ngày 28/11/2023, Công ty TNHH Xây dựng Bảo Toàn Cam Ranh; Mã số thuế: 4201560383; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2609 Đại lộ Hùng Vương, tổ DP Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 15 giờ 00 phút 00 giây ngày 28/11/2023, Công ty TNHH TM DV Trangias Technology; Mã số thuế: 4201934550; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ ngày 27/11/2023, Công ty TNHH Sen Spa; Mã số thuế: 4201545875; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 241 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

5. Kể từ ngày 20/11/2023, Doanh ngiệp tư nhân Du lịch Biển Tiên; Mã số thuế: 4200419155; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

6. Kể từ ngày 22/11/2023, Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa; Mã số thuế: 4200472102; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 124 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

7. Kể từ ngày 22/11/2023, Công ty TNHH E&I Việt Hàn; Mã số thuế: 4201668073; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 33 đường A6 – B5 khu VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

8. Kể từ ngày 23/11/2023, Công ty TNHH Hải Ngọc Nha Trang; Mã số thuế: 4200405402; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 90 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

9. Kể từ ngày 23/11/2023, Công Ty TNHH Cây Cảnh Gia Trương; Mã số thuế: 4201537874; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 16B Hương Điền, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

10. Kể từ ngày 24/11/2023, Công ty TNHH vận tải và Xây dựng ATT 79; Mã số thuế: 4201795402; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 2, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.