15:35, 15/05/2024

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Mua sắm foam và bột khô chữa cháy năm 2024 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
 


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Mua sắm foam và bột khô chữa cháy năm 2024 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.
 
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với vật tư cung cấp: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:

(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-rong-rai-hang-muc-mua-sam-foam-va-bot-kho-chua-chay-nam-2024-tai-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh)

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 16  tháng 5 năm 2024

- Thời gian gửi/nộp hồ sơ báo giá: trước 9h 00 ngày 21 tháng 5 năm 2024

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh 

Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kế hoạch.

- Tel: 098.3735799

- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên kế hoạch

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

­ Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

­ Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

­ Có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC do cơ quan chức năng cấp và xác nhận theo quy định (cung cấp bản sao y bản chính có xác nhận của đơn vị cung cấp hoặc bản sao y chứng thực).

­ Có giấy phép ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất đối với vật tư foam và bột chữa cháy đơn vị cung cấp chào giá (cung cấp bản gốc hoặc bản sao y chứng thực).

­ Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự cung cấp vật tư (foam và bột khô chữa cháy) đơn vị cung cấp đã hoàn thành với giá trị hợp đồng ≥ 195 triệu đồng (cung cấp kèm theo hợp đồng tương tự Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng + hóa đơn VAT) (cung cấp bản sao y bản chính có xác nhận của đơn vị cung cấp hoặc bản sao y chứng thực).