09:29, 10/05/2024

Thư cảm ơn của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang

THƯ CẢM ƠN

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang (10/5/1945 - 10/5/2024), Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự vị động viên thành phố Nha Trang trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng lượng vũ trang thành phố.

Do yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố không thể tổ chức gặp mặt tất cả các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng lượng vũ trang thành phố rất mong các đồng chí thông cảm. Trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra ngày càng cao, Đảng ủy - Ban Ban Chỉ huy Quân sự thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh thi đua quyết thắng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, xây dựng lực lượng trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!

ĐẢNG ỦY – BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ NHA TRANG