11:33, 01/11/2023

Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

V/v: Mua sắm đầu in nhiệt IER i420 phục vụ sửa chữa hệ thống làm thủ tục Quý IV/2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm đầu in nhiệt IER i420 phục vụ sửa chữa hệ thống làm thủ tục Quý IV/2023 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Vui lòng truy cập đường dẫn sau:

https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-2/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-mua-sam-dau-in-nhiet-ier-i420-phuc-vu-suachua-he-thong-lam-thu-tuc-quy-iv-2023-tai-cang-hkqt-cam-ranh

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Lúc 9h00, ngày 01 tháng 11 năm 2023

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9h00, ngày 06 tháng 11 năm 2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

• Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

• Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.

- Tel: 0778.617.008

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự về việc cung cấp vật tư đầu in nhiệt cho máy in thẻ tàu bay hành khách với tổng giá giá trị ≥ 120 triệu đồng.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.