11:50, 28/10/2023

Thông báo mời chào giá gói thầu in lịch Xuân Giáp Thìn 2024

Thông báo mời chào giá
Gói thầu in lịch Xuân Giáp Thìn 2024

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức mời chào giá Gói thầu in lịch Xuân Giáp Thìn 2024.

Đề nghị Quý đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá

Số lượng và quy cách sản phẩm chi tiết vui lòng xem trên website: http://www.xosokhanhhoa.com.vn

2. Hình thức, thời gian mời thầu và mở thầu 

2.1 Các đơn vị dự thầu tham gia dưới hình thức gửi mẫu và chào giá cạnh tranh.

- Nơi nhận: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa; số 03 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(Công ty không trả lại mẫu tham gia chào giá cạnh tranh cho đơn vị không trúng thầu. Đối với đơn vị trúng thầu, mẫu chào giá cạnh tranh sẽ làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng)

2.2 Thời gian đóng thầu: trước 17 giờ, ngày 01/11/2023.

2.3 Thời gian mở thầu: 9 giờ, ngày 02/11/2023.

2.4 Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về sản phẩm cung cấp.

2.5 Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, SĐT: 0258 3562310
                       
                                  Bà Nguyễn Thị Hà Trang, SĐT:  0936 393839