17:45, 30/11/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư C-Invest; Mã số thuế: 4201705021; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 6/25 Đề Pô, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH San lấp tháo dỡ công trình Lộc Phát; Mã số thuế: 4201728004; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 229/106/40 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Mèo Lớn; Mã số thuế: 4201828288; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 8 đường 13, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Thái Sơn Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201782964; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 17 đường số 1, Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

5. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khánh Ngân Pool; Mã số thuế: 4201703810; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 82 đường Vân Đồn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

6. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Kovale; Mã số thuế: 4201724994; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thửa 27 - Khu QHPL D12 Thông tin - Hẻm 222 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

7. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến; Mã số thuế: 4200728298; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 15/4 Lương thế Vinh, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

8. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Sen Spa; Mã số thuế: 4201545875; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 241 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

9. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH TM KT Megroup; Mã số thuế: 4201838222; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 404/10/8 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

10. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Phương Nam Land Nha Trang; Mã số thuế: 4201433508; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: STH 12A Lô 01 đường số 3 và 33 Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

11. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Sunny Development; Mã số thuế: 4201843416; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 600 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

12. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Đăng Dương; Mã số thuế: 4201885984; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 21 tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

13. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Hải sản Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201776907; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 47 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

14. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Thương mại - Thiết kế - Xây dựng Vạn Ninh; Mã số thuế: 4201849087; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô số 80 ô 2 MBQHPL Đất Lành, khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

15. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Ngọc Bảo NT; Mã số thuế: 4201872142; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 30 đường Đồng Rọ, Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

16. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 22/11/2023, Công ty TNHH Gas Hùng; Mã số thuế: 4201580774; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: K27-101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

17. Kể từ 10 giờ 30 phút 00 giây ngày 24/11/2023, Công ty Cổ phần Khách sạn Nha Trang; Mã số thuế: 4200630045; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 129 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).