09:14, 02/06/2023

UBND phường Vĩnh Hòa thông báo tham gia họp vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với 9 hộ gia đình có đất nằm trong khu B của dự án Champarama Resort & Spa, thành phố Nha Trang.

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng thuộc dự án Champarama Resort & Spa;

Căn cứ Văn bản số 10/BCCTHĐ ngày 18/01/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập phân công nhiệm vụ Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng thuộc dự án Champarama Resort & Spa;

UBND phường Vĩnh Hoà kính mời các trường hợp có tên sau đây, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 06 năm 2023 đến tại hội trường UBND phường Vĩnh Hòa (số 98 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang) để tham gia họp vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng dự án Champarama Resort & Spa:

1. Bà Đỗ Đặng Mai Tú (sinh năm 1978; địa chỉ thường trú: Bãi Tiên, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa).

2. Bà Đỗ Đặng Thoại Thanh (sinh năm 1975; CMND số 225018065; địa chỉ thường trú: Bãi Tiên, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa).

3. Bà Đỗ Mộng Trinh (sinh năm 1970; CMND số 220770698; địa chỉ thường trú: Bãi Tiên, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa). 

4. Bà Trần Thị Thanh (sinh năm 1951, CCCD số 056151003932, địa chỉ thường trú: Tổ 2 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa).

5. Bà Trần Thị Anh (sinh năm 1942, địa chỉ thường trú: số 131/5 Mai Xuân Thường, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa).

6. Ông Vũ Chu Toàn (địa chỉ thường trú: số 34 Mai Xuân Thường, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa)

7. Ông Trần Đức Thái (sinh năm 1964, CMND số 110537657, địa chỉ thường trú: Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).

8. Ông Nguyễn Cảnh Hòa (sinh năm 1958, CMND số 225193659, địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Hạp Phú, Thị Trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa)

9. Bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1956, CMND số 225457693, địa chỉ thường trú: Thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa)

UBND phường thông báo nội dung nêu trên để 07 hộ gia đình, cá nhân biết thông tin và thực hiện đúng nội dung ban hành.