16:57, 01/06/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 29/5/2023, Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và Xây dựng Khánh Việt; Mã số thuế: 4201786126; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 246-248 Đại lộ Hùng Vương, Tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.