10:10, 18/10/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ số hài lòng trung bình đạt 95,41%

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ trong việc giải quyết tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực của sở năm 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ trong việc giải quyết tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực của sở năm 2021.


Theo đó, đối tượng lấy ý kiến phục vụ khảo sát, đánh giá là các tổ chức, cá nhân có giao dịch thủ tục, công việc, sử dụng dịch vụ của cơ quan sở trong kỳ đánh giá. Sở đã phát 100 phiếu và thu được 80 phiếu đảm bảo yêu cầu. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số hài lòng trung bình năm 2021 của sở đạt 95,41% (năm 2020 đạt 94,66%). Hầu hết khách hàng đánh giá cao những mặt tích cực mà sở đã làm được, mong muốn sở tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Qua khảo sát, khách hàng cũng phản ánh chưa hài lòng một số vấn đề tồn tại như: Chưa được cán bộ tại bộ phận một cửa hướng dẫn, giới thiệu cách thức để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet, qua bưu chính, nhắn tin và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ qua Internet; thành phần hồ sơ phải nộp còn nhiều giấy tờ phức tạp, không cần thiết…


V.G