19:50, 24/07/2023

Đơn phương chấm dứt ủy quyền khiếu nại

Hỏi: Tôi là người sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất thực hiện dự án. Không đồng ý với quyết định thu hồi đất, tôi đã khiếu nại lần đầu và ký giấy ủy quyền có công chứng cho người khác đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại. Việc khiếu nại cho đến nay chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Nay tôi muốn đơn phương chấm dứt ủy quyền khiếu nại, xin hỏi thủ tục chấm dứt ủy quyền có phải công chứng không?

Nguyễn Hằng (TP. Nha Trang)

Trả lời: Bộ luật Dân sự năm 2015 và pháp luật về công chứng, chứng thực không quy định cụ thể thủ tục chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể và không buộc phải công chứng, chứng thực.

Điều 569 Bộ luật Dân sự có quy định về trình tự đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền. Theo đó, tùy từng trường hợp, bên ủy quyền phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý, thông báo bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền, cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ