19:10, 12/07/2023

Hỏi đáp chính sách, pháp luật:
Trường hợp nào người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi phải cai nghiện tập trung?

Hỏi: Cháu tôi 13 tuổi, gia đình phát hiện sử dụng ma túy và đang được cai nghiện tại địa phương. Nay tôi được tin cháu sẽ đi tập trung ở trại để cai nghiện. Xin cho biết, pháp luật quy định việc này thế nào?

Nguyễn K. (TP. Cam Ranh)

Trả lời: Theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên trong một số trường hợp được quy định thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định.

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng khi thuộc một trong các trường hợp: Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG