Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Chủ Nhật, 27/06/2021, 21:47 [GMT+7]

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Hỏi: Em tôi đi khỏi nhà đã nhiều tháng nay, không có tin tức. Tôi lo người vợ của chú ấy có thể can thiệp vào tài sản của chồng. Vậy pháp luật có quy định để bảo đảm an toàn tài sản trong trường hợp này?


Lê Việt Thái (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Bộ luật Dân sự có quy định, khi một người biệt tích 6 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó.


Tòa án sẽ giao quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú theo cách: Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý. Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý. Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý. Trường hợp không có những người được quy định trên đây thì tòa án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản; nếu không có người thân thích thì tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.


Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình; giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về... nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích