Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Hai, 21/06/2021, 23:08 [GMT+7]

Hỏi: Là lao động tự do, tôi muốn tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng chế độ lúc về già. Xin hỏi phương thức và mức tiền đóng được quy định thế nào?


Trần Mạnh Khang (xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn)


Trả lời: BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.


Theo Nghị định số 134/2015 của Chính phủ, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đóng hàng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.


Đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức được lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, bằng 30% đối với người thuộc hộ nghèo; 25% với người hộ cận nghèo và 10% với đối tượng khác.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích