Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đất đai

Thứ Ba, 08/06/2021, 21:25 [GMT+7]

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đất đai

Hỏi: Tôi được biết người dân ở nhà vẫn có thể làm thủ tục đăng ký đất đai mà không phải đến trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước. Xin chuyên mục hướng dẫn cụ thể để chúng tôi được biết quy định này?


(Khánh Hà, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148 ngày 18-12-2020, có hiệu lực ngày 8-2-2021 quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các trường hợp: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định; cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định; cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong trường hợp: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.


Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.


Căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.


Quy định này cho phép người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thỏa thuận địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND tỉnh quy định.


Luật gia Lê Thị Hồng Thanh

.

các thông tin tiện ích