Quy định đối thoại với thanh niên

Thứ Ba, 25/05/2021, 22:40 [GMT+7]

Quy định đối thoại với thanh niên

Hỏi: Pháp luật có quy định như thế nào về việc đối thoại với thanh niên. Cụ thể việc này được tổ chức thế nào và nội dung đối thoại là gì?


Nguyễn Anh (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)Trả lời: Theo Luật Thanh niên, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của tổ chức thanh niên quy định tại luật.


Quy định về đối thoại với thanh niên, Nghị định số 13/2021 của Chính phủ đã đặt ra nguyên tắc đối thoại, trách nhiệm tổ chức đối thoại, hình thức đối thoại, nội dung đối thoại, việc xây dựng kế hoạch và chương trình đối thoại… Trong đó, nội dung đối thoại bao gồm các vấn đề sau: Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích