Hình thức của hợp đồng lao động

Thứ Ba, 11/05/2021, 21:32 [GMT+7]

Hình thức của hợp đồng lao động

Hỏi: Các công việc cần lao động trong thời gian ngắn thì có phải ký hợp đồng bằng văn bản không?


Huỳnh Quang (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo quy định tại Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản. Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.


Tuy nhiên, với các trường hợp sau đây bắt buộc phải giao kết bằng văn bản dù hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng:


1. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản.


2. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động và người đại diện theo pháp luật của người đó.


3. Với lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích