Bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri

Thứ Ba, 04/05/2021, 22:09 [GMT+7]

Bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri

Hỏi: Thế nào là nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?


(Hữu Phúc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


. Trả lời: Nguyên tắc bỏ phiếu kín là một trong bốn nguyên tắc bầu cử được quy định tại Điều 7 Hiến pháp và Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Nguyên tắc này bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu và người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.


. Thạc sĩ Luật học, luật gia Lê Thị Hồng Thanh


 

.

các thông tin tiện ích