Chế độ hỗ trợ người tham gia kháng chiến đang ở nước ngoài

Thứ Sáu, 10/08/2018, 23:39 [GMT+7]

Chế độ hỗ trợ người tham gia kháng chiến đang ở nước ngoài

Hỏi: Trước năm 1975, tôi tham gia thanh niên xung phong, có thời gian phục vụ trong lực lượng này 6 năm tại chiến trường miền Nam. Nay tôi đang định cư ở Canada. Xin hỏi trường hợp của tôi có được chế độ đãi ngộ của Nhà nước thế nào?


Lê Mỹ Hạnh (gửi từ Canada)


Trả lời: Ngày 20-7-2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài (Nghị định có hiệu lực từ 5-9-2018). Theo nghị định này, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng chính sách, trong đó có thanh niên xung phong tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 7-1950 đến ngày 30-4-1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 3-1965 đến ngày 30-4-1975).


Về chế độ hỗ trợ, mức hưởng được tính theo số năm thực tế tham gia kháng chiến (thời gian công tác). Cụ thể như sau:


- Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4 triệu đồng;


- Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.


Trường hợp đã từ trần trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì thân nhân đối tượng được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.


Thời gian tính hưởng chế độ là thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian và địa bàn quy định. Người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài khi có quyết định hưởng chế độ hỗ trợ được cấp “Giấy chứng nhận” người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.


Trong trường hợp về nước định cư, đối tượng đã được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích