09:09, 15/09/2020

Ông Nguyễn Văn Đồng được giao phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách sở kể từ ngày 15-9-2020 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chiều 15-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho ông Võ Tấn Thái thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 15-9-2020; giao Sở Tài nguyên và Môi trường sắp xếp công việc khác cho phù hợp. Trước đó, ông Thái đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách sở kể từ ngày 15-9-2020 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Đồng.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bên trái) trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Đồng.
 
N.D