09:03, 31/03/2023

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh (1653 - 2023), 48 năm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc...

Nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh (1653 - 2023), 48 năm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc như sau: Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm văn hóa, thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ, du lịch; đơn vị lực lượng vũ trang, hộ gia đình và những nơi công cộng… trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày, từ ngày 1-4 đến hết ngày 2-4.