09:05, 31/05/2021

Tháng 5: Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 10.125 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tháng 5, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được hơn 10.125 tỷ đồng, giảm 5,65% so với tháng trước; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 5.266 tỷ đồng, giảm 7,75%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tháng 5, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được hơn 10.125 tỷ đồng, giảm 5,65% so với tháng trước; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 5.266 tỷ đồng, giảm 7,75%. Cụ thể các ngành như: Du lịch lữ hành 10 tỷ đồng, giảm 40,78%; dịch vụ lưu trú, ăn uống 670 tỷ đồng, giảm 36,55%; dịch vụ khác 382,92 tỷ đồng, giảm 19,71%; thương mại hơn 4.203 tỷ đồng, tăng 1,06%.


Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước được hơn 53.059 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhà nước được hơn 8.109 tỷ đồng, tăng 11,16%, chủ yếu các mặt hàng như: Xăng dầu tăng 6,01%, thuốc lá tăng 8,37%. Trong tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được hơn 28.392 tỷ đồng, tăng 9,62% so cùng kỳ năm trước.


K.H