10:10, 04/10/2021

Xem xét hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để phục hồi hoạt động du lịch

Dịch Covid-19 bùng phát trong 2 năm qua đã khiến các doanh nghiệp du lịch kiệt quệ về tài chính. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn tỉnh tạm thời chưa áp dụng tính tiền thuê đất theo khung giá mới giai đoạn 2021-2025 (tăng rất cao so với giai đoạn trước).

 

Xem xét hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để phục hồi hoạt động du lịch

 

. Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư V.A Ekaterinburg
 

Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư V.A Ekaterinburg
Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư V.A Ekaterinburg


Dịch Covid-19 bùng phát trong 2 năm qua đã khiến các doanh nghiệp du lịch kiệt quệ về tài chính. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn tỉnh tạm thời chưa áp dụng tính tiền thuê đất theo khung giá mới giai đoạn 2021-2025 (tăng rất cao so với giai đoạn trước).


Muốn du lịch phục hồi, doanh nghiệp phải có nguồn vốn để đầu tư sửa sang lại cơ sở vật chất, có tiền trả lương cho người lao động. Do đó, tôi mong muốn, tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo ngân hàng cho doanh nghiệp kéo dài thời gian trả nợ cũ, vay thêm khoản mới với lãi suất ưu đãi để tái đầu tư phục hồi du lịch. Ngành dịch vụ - du lịch chiếm đến 48% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Vì vậy, tỉnh nên có nguồn quỹ ưu đãi cho doanh nghiệp vay để phục hồi hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, thúc đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế - xã hội của tỉnh.


Theo quy định của tỉnh, người lao động trong ngành Du lịch phải có thẻ xanh Covid-19 mới được tham gia phục vụ ở các cơ sở lưu trú, khu, điểm tham quan và dịch vụ lữ hành. Tuy nhiên, đến nay, đa phần người lao động ngành Du lịch mới chỉ được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động, tỉnh cần ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động nói chung và lao động du lịch nói riêng.


X.T (ghi)