09:05, 04/05/2020

Gia hạn nợ cho 241 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung….

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung…. Đến ngày 30-4, Phòng Giao dịch đã gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 241 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền gần 5 tỷ đồng; cho vay mới 2.072 khách hàng với số tiền hơn 55,6 tỷ đồng. Trong tháng 5, phòng tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.


Được biết, đến ngày 30-4, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Ninh Hòa gần 543 tỷ đồng, với 28.837 khách hàng dư nợ vay, thuộc 14 chương trình tín dụng chính sách.  


N.D