09:04, 28/04/2020

Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động

Ngày 28-4, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 15 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28-4, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 15 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Tại hội nghị, NHCSXH phổ biến các quy định về đối tượng được áp dụng hỗ trợ cho vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, nguyên tắc, điều kiện xét duyệt, quy trình cho vay... Theo đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, có tên trong danh sách đủ điều kiện vay vốn được chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt, được vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng, với lãi suất 0%, không cần có tài sản bảo đảm. NHCSXH nơi cho vay sẽ tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động lập; sau đó tiến hành chi trả hàng tháng đến người lao động bị ngừng việc dựa trên danh sách đã được chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt và theo đề nghị của khách hàng vay vốn là người sử dụng lao động. Dự kiến, việc giải ngân sẽ được thực hiện đến hết tháng 7 năm nay.


N.D