Đôn đốc thu hồi nợ quá hạn

Thứ Năm, 24/10/2019, 21:17 [GMT+7]

Đôn đốc thu hồi nợ quá hạn

Chiều 24-10, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp ban đại diện đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các thành viên ban đại diện tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đồng thời có khả năng thu hồi vốn vay. Các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp NHCSXH và UBND các địa phương đôn đốc thu hồi nợ, nhất là nợ quá hạn; kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu. NHCSXH phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tổng hợp hồ sơ xử lý nợ rủi ro; phối hợp xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025…


Đến ngày 30-9, doanh số cho vay đạt 789,8 tỷ đồng với 26.204 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tổng nguồn vốn cho vay NHCSXH tỉnh quản lý 2.765 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 2.761 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với đầu năm; đã xử lý nợ rủi ro bằng hình thức xóa nợ cho 207 món với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ quá hạn hơn 9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,33%), tăng hơn 1 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn tỉnh có 9 đơn vị cấp xã có nợ quá hạn trên 1,5%, tăng 3 xã so với đầu năm. Tiền gửi huy động cá nhân và tổ chức chưa đạt chỉ tiêu được giao.  


N.D
 

.

các thông tin tiện ích