Năm 2018, doanh số cho vay ngành ngân hàng đạt 152.474 tỷ đồng

Thứ Hai, 07/01/2019, 05:51 [GMT+7]

Năm 2018, doanh số cho vay ngành ngân hàng đạt 152.474 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, năm 2018, doanh số cho vay đạt 152.474 tỷ đồng, tăng 19,05% so với năm 2017. Đến cuối tháng 12-2018, huy động vốn toàn tỉnh đạt 77.410 tỷ đồng, tăng 3.578 tỷ đồng với 4,85% so với đầu năm; dư nợ cho vay ước đạt 77.880 tỷ đồng, tăng 11.341 tỷ đồng với 17,04% so với đầu năm; nợ xấu của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn ở mức thấp với tỷ lệ nợ xấu 0,58%. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, dư nợ cho vay ngành du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm 66,05%; ngành công nghiệp -  xây dựng chiếm 26,15%; nông - lâm - thuỷ sản chiếm 7,8%.


Năm 2019, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh tế, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các nội dung, giải pháp tại phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống dưới 3%.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích