Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh:

Tập trung rà soát, cho vay khôi phục sản xuất sau bão

Thứ Hai, 22/01/2018, 23:08 [GMT+7]

Tập trung rà soát, cho vay khôi phục sản xuất sau bão

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vạn Ninh vừa họp đánh giá kết quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn huyện năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Tính đến ngày 31-12-2017, tổng nguồn vốn NHCSXH trên địa bàn huyện gần 282,5 tỷ đồng, tăng gần 42,2 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 242,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 16,1 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 1,5 tỷ đồng, huy động tiết kiệm và tiền gửi thanh toán hơn 22 tỷ đồng. Dư nợ cho vay gần 281,7 tỷ đồng; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng dư nợ...


Năm 2018, NHCSXH huyện Vạn Ninh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro sau cơn bão số 12; đồng thời, phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn của người dân tại địa phương để cho vay khôi phục sản xuất, trong đó, tập trung đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi huy động tiền gửi tiết kiệm của cá nhân tại điểm giao dịch xã; tăng cường hoạt động của hội, đoàn thể để hạn chế tổ xếp loại trung bình và yếu kém…


N.D 

.

các thông tin tiện ích