22:27, 02/10/2023

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng Công ty Khánh Việt (4-10-1983 - 4-10-2023)
Khatoco 40 năm phát triển cùng đất nước

HẢI LĂNG (Thực hiện)

Qua chặng đường 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Khánh Việt (4-10-1983 - 4-10-2023) có thể khẳng định, trong mỗi giai đoạn đất nước chuyển mình phát triển, Khatoco cũng đã tạo nên những dấu ấn riêng. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng Công ty, ông Lê Tiến Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt đã trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

Ông Lê Tiến Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt
Ông Lê Tiến Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt

-  Thưa ông, Tổng Công ty Khánh Việt được thành lập trong bối cảnh như thế nào? Những bước đi đầu tiên của doanh nghiệp khi ấy ra sao?   

- Công ty Chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh - tiền thân của Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) ngày nay được thành lập ngày 4-10-1983, trong bối cảnh đất nước chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh tàn phá, lại bị bao vây cấm vận. Khi ấy, Khatoco cũng không thể tránh khỏi những lúc thăng trầm, thậm chí có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua.

Trong giai đoạn 1983 - 1989, từ xuất phát điểm với hai bàn tay trắng, nhưng với nghị lực, tinh thần vượt khó, niềm tin, tâm huyết của tập thể cán bộ, người lao động, Khatoco đã chắt chiu từng đồng vốn của mình để đầu tư máy móc, thiết bị thay thế lao động thủ công, đưa doanh nghiệp từng bước phát triển. Đến năm 1989, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 27,3 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 5,3 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 29,4 tỷ đồng, tổng số lao động là 1.200 người. Khatoco từ một doanh nghiệp mới, sau 6 năm đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa.

Lễ khánh thành Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Trảng É.
Lễ khánh thành Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Trảng É.

Trong giai đoạn 1989 - 1993, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) - Đại hội của đổi mới, đối với Khatoco đây lại là giai đoạn đột phá để phát triển. Giai đoạn này, dấu ấn của những người lãnh đạo khi ấy của Khatoco, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp là ông Nguyễn Xuân Hoàng thể hiện tầm nhìn và tư duy đổi mới. Vì sự tồn tại của doanh nghiệp, trong ranh giới mong manh giữa cái mới và cái cũ, giữa đúng và sai, với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, những người lãnh đạo lúc bấy giờ đã đưa Khatoco phát triển lên tầm cao mới; nghị lực vượt khó, sự linh hoạt vận dụng cơ chế của Khatoco cũng được hun đúc, hình thành từ đây. Sau 10 năm thành lập, tổng tài sản của Khatoco đạt 273,8 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 102 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 592,2 tỷ đồng; tổng số nộp ngân sách cả nước đạt 103,8 tỷ đồng.

- Thưa ông, giai đoạn 1993 - 2021 được xác định là 18 năm phát triển thần tốc của Khatoco, ông có thể chia sẻ thêm về giai đoạn phát triển ngoạn mục này?

- Trong giai đoạn 1993 - 2011, Khatoco đã mở rộng quy mô, trở thành tập đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành; thí điểm thực hiện mô hình quản lý Công ty mẹ - Công ty con của Chính phủ. Từ một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chuyên ngành thuốc lá, đến năm 2011, Khatoco đã trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành với 32 đơn vị thành viên, hoạt động theo mô hình Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con với 9 nhóm ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Hội nghị công nhân viên chức của Xí nghiệp Thuốc lá Nha Trang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1984 tại số 9 đường Biệt Thự (TP. Nha Trang).
Hội nghị công nhân viên chức của Xí nghiệp Thuốc lá Nha Trang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1984 tại số 9 đường Biệt Thự (TP. Nha Trang).

Năm 2011 so với năm 1993, tổng tài sản đạt 3.411 tỷ đồng, tăng gấp 12,5 lần; vốn chủ sở hữu đạt 1.577 tỷ đồng, tăng gấp 15,5 lần; doanh thu hợp nhất đạt 7.642 tỷ đồng, tăng gấp 12,9 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 461,7 tỷ đồng, tăng gấp 47,9 lần; tổng số nộp ngân sách cả nước đạt 2.791 tỷ đồng, tăng gấp 26,9 lần; kim ngạch xuất khẩu đạt 25 triệu USD, tăng gấp 96,8 lần, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 28,9%. Tổng số lao động trong giai đoạn này tăng gấp 4 lần, từ 1.220 lên 4.550 người.

Sau 6 năm “tạo dựng cơ đồ”, 4 năm “đột phá thoát nghèo” và 18 năm “phát triển thần tốc”, đến giai đoạn 2011 - 2015, Khatoco đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất khu vực miền Trung, được xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt. Năm 2015 so với năm 2011, doanh thu hợp nhất đạt 9.209 tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 599,6 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần; tổng số nộp ngân sách cả nước đạt 3.978 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt hơn 22,8% trong toàn giai đoạn.

- Để phát triển bền vững, trong giai đoạn 2015 - 2023, Khatoco đã tập trung cơ cấu lại doanh nghiệp, xin ông chia sẻ thêm về một số mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty?

- Trong giai đoạn 2015 - 2023, nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường, tăng cường cạnh tranh, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, Chính phủ tập trung cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh Nhà nước không cần nắm giữ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trên tinh thần đó, Khatoco đã xác định mục tiêu chiến lược trong tái cơ cấu doanh nghiệp là đầu tư phát triển chiều sâu ngành kinh doanh chủ lực, cốt lõi của Khatoco là ngành công nghiệp thuốc lá. Đồng thời, Khatoco sắp xếp lại để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp may - thời trang và ngành chăn nuôi - thuộc da; cơ cấu lại tỷ lệ vốn góp phù hợp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ, du lịch được chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác thế mạnh của địa phương; nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận công nghệ 4.0 đối với ngành thương mại, dịch vụ và ngành kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là những ngành có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá được Khatoco đầu tư năm 2022.
Dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá được Khatoco đầu tư năm 2022.

Trong giai đoạn này, Khatoco tập trung đầu tư chiều sâu cho cơ sở hạ tầng hơn 580 tỷ đồng; đổi mới máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại nhằm không ngừng tăng năng suất lao động, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn 722 tỷ đồng; đầu tư cho công nghệ và khoa học quản lý hơn 30 tỷ đồng. Việc xây dựng mới Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa và di chuyển các đơn vị thành viên vào Cụm Công nghiệp Trảng É của Khatoco là dấu ấn quan trọng của cột mốc năm 40 tuổi, tạo nền tảng bền vững hướng đến tương lai sau hành trình 4 thập kỷ đã qua và tiếp nối.

Đến năm 2023, ước tính tổng tài sản Khatoco đạt 5.980 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 2.440 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 8.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng; tổng số nộp ngân sách cả nước đạt 3.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD.

Xí nghiệp May Khatoco.
Xí nghiệp May Khatoco.

40 năm qua, bằng sự đoàn kết - nghị lực - niềm tin, các thế hệ người lao động của Khatoco đã xây dựng nên một Khatoco ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Đây chính là hành trang quý báu để Khatoco tiếp tục sự nghiệp trên con đường phía trước, dẫu biết rằng sẽ còn gặp nhiều gian nan, thách thức. Với bề dày truyền thống 40 năm của một đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chắc chắn rằng Khatoco sẽ vững bước đồng hành phát triển cùng đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

HẢI LĂNG (Thực hiện)