22:09, 02/10/2023

Tăng cường tuyên truyền về ngăn chặn nhập lậu tôm hùm giống

HẢI LĂNG

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đề nghị tập trung tuyên truyền các vấn đề liên quan đến ngăn chặn tình trạng nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống.

Theo đó, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhận biết về nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài vào tỉnh thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; vận động người dân tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép tôm hùm giống từ nước ngoài vào Việt Nam; không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Các đơn vị cũng kịp thời thông tin về kết quả phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống từ nước ngoài vào Việt nam.

HẢI LĂNG