17:14, 02/10/2023

Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại thị xã Ninh Hòa

HẢI LĂNG

Ngày 2-10, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) tỉnh đã kiểm tra, hướng dẫn công tác chống khai thác IUU tại thị xã Ninh Hòa.

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, trên địa bàn hiện có 522 tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản, trong đó có 46 chiếc có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động ở vùng khơi. Đến nay, 100% tàu cá trên địa bàn đã được đăng ký, đánh dấu, cấp phép theo đúng quy định; 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tàu cá… Công tác chống khai thác IUU của địa phương đang gặp một số khó khăn khi từ đầu năm đến nay có 16 lượt tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển; có 15 tàu cá hết hạn đăng kiểm; 10 tàu cá tạm ngưng dịch vụ kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá; có 37 tàu cá hoạt động dài ngày ở tỉnh khác; trong năm 2022 có 3 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ (đã có 2 tàu được thả về địa phương, 1 tàu chưa được thả)…

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng như: lực lượng Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai các biện pháp mạnh chống khai thác IUU... Bên cạnh đó, địa phương cũng cần chuẩn bị tốt các nội dung đón và làm việc với đoàn thanh tra châu Âu lần thứ 4, dự kiến vào tháng 10 này…

HẢI LĂNG