23:20, 10/04/2023

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa (1993-2023):
Đồng hành với kinh tế tập thể

30 năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc đồng hành, động viên, hỗ trợ để các thành viên phát triển. Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết:

 

Ông Đinh Văn Dũng
Ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

 

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trong tỉnh, nhất là làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, HTX; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; phối hợp tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ; xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Liên minh HTX tỉnh.

Cùng với triển khai chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong thời gian qua, kinh tế hợp tác có sự đổi thay mạnh mẽ. Vì vậy, Liên minh HTX tỉnh đã đồng hành với các thành viên trong quá trình tổ chức lại, chuyển đổi và thành lập mới HTX phù hợp với Luật HTX năm 2012; đẩy mạnh phát triển thành viên.

 

<p>Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến thăm Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang.<br></p>

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến thăm Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang.

 

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh thăm hỏi, động viên người già neo đơn ở thị xã Ninh Hòa.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh thăm hỏi, động viên người già neo đơn ở thị xã Ninh Hòa.

 

- Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa quyết tâm phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Để góp phần hoàn thành mục tiêu này, Liên minh HTX tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

- Cùng với triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt nội dung về các quyết sách của Trung ương, các bộ, ngành, của địa phương về phát triển tỉnh Khánh Hòa và kinh tế tập thể trong giai đoạn tới, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chủ chốt HTX, thành viên HTX, Liên minh HTX tỉnh tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho HTX để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Trong đó, liên minh làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, thành viên HTX, nhất là cán bộ trẻ. Đây cũng là giai đoạn mà công tác hỗ trợ tín dụng cho các thành viên được triển khai, đẩy mạnh thông qua việc hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Hiện nay, Liên minh HTX tỉnh đã ký kết phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ kinh tế tập thể. Chẳng hạn như: phối hợp với Sở Công thương, Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích mở rộng, đa dạng hóa các loại hình thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể; đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động.

- Xin cảm ơn ông!

Một số sản phẩm tại Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước.

Ngoài ra, để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, trong giai đoạn tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung làm tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, phát huy vai trò hướng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể; thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với các HTX để kịp thời nắm bắt nguyện vọng, những tồn đọng, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của HTX nhằm tham mưu, đề xuất và kiến nghị với UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan tháo gỡ kịp thời.

Hợp tác xã Diên Lộc cung ứng phân bón cho thành viên.
Hợp tác xã Diên Lộc cung ứng phân bón cho thành viên.

 

Thành tích của Liên minh HTX tỉnh và các thành viên đã đạt được trong 30 năm qua: 2 đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 6 tập thể và 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 đơn vị nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Cờ thi đua Cụm duyên hải miền Trung; 2 Cờ thi đua phong trào thi đua khối tổ chức xã hội 1 và hàng trăm bằng khen của UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, kỷ niệm chương ‘‘Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

Đến nay, Khánh Hòa có 170 HTX; 4 Quỹ tín dụng nhân dân; 1 Liên hiệp HTX. Trong 143 HTX đang hoạt động, có 117 HTX nông nghiệp và 26 HTX phi nông nghiệp. Quý I/2023, toàn tỉnh có 4 HTX được thành lập mới, gồm: HTX Trường Thành 79 (TP. Nha Trang); HTX Du lịch nông nghiệp Cuộc sống xanh (huyện Diên Khánh); HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa); HTX Sầu riêng hữu cơ xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn).

 

Hồng Đăng (Thực hiện)