16:26, 10/04/2023

Doanh số cho vay quý I đạt 37.832 tỷ đồng

H.DUNG

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 3, huy động vốn toàn tỉnh ước được 111.740 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam đạt 109.340 tỷ đồng, tăng 6,59%; huy động bằng ngoại tệ 2.400 tỷ đồng, tăng 17,24%.

Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 3 ước được 116.920 tỷ đồng, tăng 9,53% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam đạt 109.410 tỷ đồng, tăng 9,48%; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 7.510 tỷ đồng, tăng 10,23%. Doanh số cho vay quý I-2023 ước đạt 37.832 tỷ đồng, tăng 10,23% so cùng kỳ năm trước.

Các ngân hàng trên địa bàn đã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, đồng thời đưa ra những chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng. Các ngân hàng cũng cân đối vốn để cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh.

H.DUNG