11:11, 14/11/2022

Khánh Sơn: Giá keo rừng trồng đạt 1,6 triệu đồng/tấn

Từ tháng 6-2022 đến nay, giá keo rừng trồng trên địa bàn huyện Khánh Sơn liên tục tăng, hiện ở mức 1,6 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 300.000 đồng/tấn so với đầu năm. Nguyên nhân khiến giá keo tăng chủ yếu do nhu cầu nguyên liệu từ các cơ sở chế biến dăm gỗ tăng.

Từ tháng 6-2022 đến nay, giá keo rừng trồng trên địa bàn huyện Khánh Sơn liên tục tăng, hiện ở mức 1,6 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 300.000 đồng/tấn so với đầu năm. Nguyên nhân khiến giá keo tăng chủ yếu do nhu cầu nguyên liệu từ các cơ sở chế biến dăm gỗ tăng.


Được biết, toàn huyện có hơn 4.000ha rừng sản xuất, trong đó có hơn 3.000ha rừng được trồng theo các dự án Nhà nước hỗ trợ, còn lại do người dân tự đầu tư trồng; diện tích đến tuổi khai thác khoảng 1.000ha.


H.L