08:11, 13/11/2022

10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 24%

10 tháng năm 2022, sản xuất công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,05%, có tỷ trọng cao nhất, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành Công nghiệp; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 23,23%;

10 tháng năm 2022, sản xuất công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,05%, có tỷ trọng cao nhất, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành Công nghiệp; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 23,23%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,57%; riêng công nghiệp khai khoáng giảm 3,02%.


Tính riêng tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 6,29% so với tháng 9, tăng 14,62% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực tăng trưởng cao nhất là cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,53%; công nghiệp khai khoáng tăng 12,21%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,13%.


NHẬT MINH