10:10, 30/10/2022

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 41.102 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính từ đầu năm đến đầu quý IV/2022, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh ước đạt hơn 41.102 tỷ đồng, bằng 66,32% kế hoạch và tăng 14,13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính từ đầu năm đến đầu quý IV/2022, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh ước đạt hơn 41.102 tỷ đồng, bằng 66,32% kế hoạch và tăng 14,13% so với cùng kỳ năm trước.


Theo đó, khu vực vốn nhà nước đạt hơn 10.352 tỷ đồng, chiếm 25,18% tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh và tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước; khu vực vốn ngoài nhà nước hơn 25.930 tỷ đồng, chiếm 63,09% và tăng 15,36%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hơn 4.820 tỷ đồng, chiếm 11,73% và tăng 25,07%. Trong tổng vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 83,48%; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản chiếm 10,88%; vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định chiếm 2,7%...


Tính riêng trong quý III, vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 14.820 tỷ đồng, tăng 19,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực vốn nhà nước khoảng 4.006 tỷ đồng, tăng 11,89%; khu vực vốn ngoài nhà nước hơn 8.949 tỷ đồng, tăng 24,43% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.865 tỷ đồng, tăng 14,7%.


HẠ LINH