11:10, 28/10/2022

Đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan

Sáng 28-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa (VCCI), Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan; cập nhật phổ biến các chính sách mới về thuế và hải quan năm 2022. Gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Sáng 28-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa (VCCI), Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan; cập nhật phổ biến các chính sách mới về thuế và hải quan năm 2022. Gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.


Tại hội nghị, Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt; hàng hóa xuất nhập khẩu và một số biểu mẫu, giấy tờ về thuế, hải quan; việc hoàn thuế, hoàn thuế nhập khẩu; thuế xuất, nhập khẩu doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản; hàng tạm nhập tái xuất; hóa đơn điện tử; các vướng mắc trong hoạt động gia công sản xuất; kiểm tra sau thông quan, phân luồng hàng hóa… Các doanh nghiệp mong muốn các đơn vị tiếp tục quan tâm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế và tăng cường các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp…


Dịp này, Cục Thuế tỉnh đã phổ biến những quy định mới về chính sách thuế như: Nghị định 41/2022 sửa đổi Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%...


K.H