11:10, 28/10/2022

Xây dựng chuỗi liên kết cho sầu riêng Khánh Sơn

Sáng 28-10, UBND huyện Khánh Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vạn Hòa (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng Khánh Sơn.

Sáng 28-10, UBND huyện Khánh Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vạn Hòa (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng Khánh Sơn.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe kết quả thực hiện cấp mã số vùng trồng và những quy định về quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan quản lý, nhà vườn, doanh nghiệp trao đổi làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến cấp mã số vùng trồng; chính sách liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm sầu riêng của doanh nghiệp liên kết… Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Khánh Sơn và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vạn Hòa tiếp tục làm việc cụ thể và sớm hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ để nâng cao giá trị, giúp sầu riêng Khánh Sơn có đầu ra ổn định…  


Được biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 3 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang thị trường này của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, với tổng diện tích 90,5ha, chiếm 4,5% diện tích sầu riêng của huyện. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vạn Hòa là một trong 25 cơ sở đóng gói được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp nhận, cho phép xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường này. Công ty mong muốn hợp tác và đưa ra một số chính sách khuyến khích đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn xây dựng mã số vùng trồng, tham gia chuỗi liên kết để cùng hưởng lợi.


H.L