11:10, 28/10/2022

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công

Đó là chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, chiều 28-10.

Đó là chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, chiều 28-10.

 

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.
Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.


Ngoài ra, ông Lê Hữu Hoàng nhất trí kiến nghị tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong giải quyết hồ sơ; hàng tháng các đơn vị phải có báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong tháng 11, UBND tỉnh sẽ kiểm tra thực tế tại 3 dự án ở Nha Trang, Diên Khánh và Cam Ranh. Ông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giải quyết hồ sơ giá đất của các dự án, không để tồn đọng; đồng thời giao công việc cụ thể cho từng đơn vị…


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 48,2% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 56% so với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao thực tế. Theo thống kê, có 24 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vốn thấp hơn mức giải ngân bình quân chung toàn tỉnh; 17 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung toàn tỉnh.


NHẬT MINH