10:09, 19/09/2022

Đề xuất nhiều chương trình, dự án phát triển nuôi trồng thủy sản

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, sở đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, sở đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra các chương trình, dự án phát triển NTTS, như: Xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi lồng nuôi sử dụng vật liệu truyền thống sang lồng nuôi sử dụng vật liệu HDPE; phát triển các mô hình NTTS đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và thực hành NTTS tốt; quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong NTTS; phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi thủy sản đảm bảo thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng hạ tầng vùng NTTS lồng bè tập trung tại các vịnh: Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và hạ tầng NTTS ao đìa tập trung tại các xã: Ninh Lộc, Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa).


Dự thảo kế hoạch đang gửi các sở, ngành, địa phương có liên quan góp ý, hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét ban hành.


H.L