10:09, 19/09/2022

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đạt hơn 87.580 tấn

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 87.580 tấn, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác đạt gần 76.949 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt hơn 10.630 tấn.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 87.580 tấn, tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác đạt gần 76.949 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt hơn 10.630 tấn.


Trong tháng 8, do giá xăng dầu giảm, giá các loại thủy sản có xu hướng tăng nên nhiều chủ tàu cá trong tỉnh đã cho tàu vươn khơi khai thác. Nhờ đó, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 8 đạt gần 8.238 tấn, tăng 7,74% so với tháng 8 năm trước. Thời điểm tháng 8 cũng là vụ thu hoạch nhiều đối tượng thủy sản nuôi nên sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 4,69% so với tháng 8 năm trước, đạt 1.072 tấn.


B.L