Vạn Ninh: Triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Thứ Hai, 19/09/2022, 22:00 [GMT+7]

Vạn Ninh: Triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành quyết định và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.


Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, huyện tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên; thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt phương án giao khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên khu vực vịnh Vân Phong với hơn 4.815ha; triển khai hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; trồng 350.000 cây phân tán, trong đó chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, khu vực cụ thể, ưu tiên trồng cây bản địa, loại cây thân gỗ, cây đa mục đích có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao; triển khai trồng 798ha rừng trồng tập trung, trong đó rừng phòng hộ là 320ha, rừng sản xuất 478ha. Bên cạnh đó, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định và lập bản đồ phân vùng trọng điểm dễ cháy; mua sắm dụng cụ, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…


V.G

 

.

các thông tin tiện ích