09:07, 21/07/2022

Đề nghị tháo gỡ khó khăn khi di dời kho xăng dầu Vĩnh Nguyên

Công ty Xăng dầu Phú Khánh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị tháo gỡ khó khăn khi di dời kho xăng dầu Vĩnh Nguyên...
 

Công ty Xăng dầu Phú Khánh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị tháo gỡ khó khăn khi di dời kho xăng dầu Vĩnh Nguyên.
 
 
1
Kho xăng dầu Vĩnh Nguyên.
 
Theo đó, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc di dời các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người, ngày 7-3, công ty đã gửi hồ sơ dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh đến Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư có văn bản đề nghị công ty hoàn chỉnh hồ sơ dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh. Thực hiện đề nghị trên, công ty đã tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị chuyên môn gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Cam Ranh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Sở Giao thông vận tải, Bộ Công Thương. Tuy nhiên, sau khi nhận được các ý kiến của các đơn vị trên, công ty gặp một số vướng mắc. Thứ nhất, đó là vị trí dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh (phần cảng) chồng lấn hoàn toàn với Khu neo đậu E (theo Quyết định 47/QĐ-CHHVN ngày 20-1-2015 của Cục hàng hải Việt Nam công bố ranh giới khu nước, vùng nước, vùng nước trước cầu cảng thuộc các Cảng biển Khánh Hòa và Cà Ná). Tuy nhiên, việc điều chỉnh ranh giới dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh (Hạng mục Bến cảng xuất nhập khẩu xăng dầu) là không khả thi về mặt kỹ thuật, kinh tế. Bên cạnh đó, hệ thống Bến cảng xuất nhập xăng dầu của dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh chưa cập nhật bổ sung Bến cảng phục vụ xuất nhập xăng dầu vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, đối với phương án kết nối vào ra dự án với tuyến Quốc lộ 1, việc kết nối với tuyến đường vào Nhà máy Xi măng Hà Tiên hoặc mở nút giao mới, hoặc đầu tư đường gom để kết nối với nút giao hiện hữu mà xi măng Hà Tiên đang sử dụng nhằm đảm bảo có tuyến đường phục vụ thi công xây dựng và vận hành dự án Kho cảng xăng dầu Cam Ranh vẫn chưa được nhà máy Xi măng Hà Tiên thỏa thuận.
 
 
T.K