Khánh Vĩnh: Hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Thứ Tư, 20/07/2022, 22:45 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. 
 
Theo đó, đối tượng tham gia là các hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN); doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh; các sàn giao dịch TMĐT; các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung thực hiện gồm: Đối với hoạt động hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMĐT, tập trung xây dựng gian hàng số cho các hộ SXNN, lựa chọn các hộ SXNN có sản phẩm đủ điều kiện, đạt các chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng (VietGAP, chứng nhận OCOP) và các sản phẩm có mong muốn chuyển đổi lên sàn TMĐT để tập trung hỗ trợ, xây dựng điển hình nhằm dẫn dắt, lan tỏa hoạt động mua, bán và tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn TMĐT; tổ chức đào tạo, hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số. Đối với hoạt động hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn TMĐT (VNPost, ViettelPost); mở rộng thị trường trong nước và quốc tế cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện… 
 
Minh Hồng
.

các thông tin tiện ích