10:07, 20/07/2022

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 404 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh động vật được kiểm soát. Toàn tỉnh có tổng đàn trâu, bò 63.111 con; đàn heo 340.320 con; gia cầm 2,5 triệu con; 404 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 35 trang trại quy mô lớn, 191 trang trại vừa và 178 trang trại quy mô nhỏ.
 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh động vật được kiểm soát. Toàn tỉnh có tổng đàn trâu, bò 63.111 con; đàn heo 340.320 con; gia cầm 2,5 triệu con; 404 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 35 trang trại quy mô lớn, 191 trang trại vừa và 178 trang trại quy mô nhỏ.
 
Về dịch bệnh, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở 9 hộ chăn nuôi tại TP. Nha Trang; viêm da nổi cục trâu bò xảy ra tại 2 hộ nuôi ở huyện Vạn Ninh và Diên Khánh; cúm gia cầm H5N1 xảy ra ở thị xã Ninh Hòa. Ngoài ra, hiện tượng cá chết, hàu chết xảy ra ở một vài hộ nuôi tại vùng nuôi trồng thủy sản Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa). Dịch bệnh động vật nhanh chóng được phát hiện, kịp thời khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan diện rộng.
 
Từ nay đến cuối năm, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tập trung hoàn thiện nội dung liên quan đến kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư vào các khu giết mổ gia súc, gia cầm, trước hết tại địa điểm xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh).
 
H.Đăng