10:07, 20/07/2022

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản

Ngày 19-7, UBND tỉnh có văn bản về việc triển khai thực hiện ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại văn bản số 264 ngày 12-7 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh... 

Ngày 19-7, UBND tỉnh có văn bản về việc triển khai thực hiện ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại văn bản số 264 ngày 12-7 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại văn bản nêu trên; giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo, định kỳ tham mưu UBND tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện.
 
Theo nội dung văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, mua bán trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép dần được hạn chế. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động khai thác, mua bán trái phép khoáng sản (cát, sỏi, đất, đá) làm vật liệu xây dựng san lấp còn diễn ra ở một số địa phương, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp còn hạn chế; việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ thi công các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn vướng mắc, chậm trễ… ảnh hưởng đến tiến độ chung.
 
Để sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là Chỉ thị 10 ngày 18-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện, không tiếp tay cho các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tích cực tham gia quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng, san lấp; kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ thi công các dự án trọng điểm quốc qua trên địa bàn như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và các dự án xây dựng hạ tầng quan trọng khác… 
 
THÁI THỊNH