10:06, 05/06/2022

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái: Xin chủ trương hạ ngầm đường dây điện 110kV trên không

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND TP. Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND TP. Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái.


Trước đó, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái có văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương hạ ngầm đường dây điện 110kV trên không thuộc dự án Khu đô thị Mỹ Gia (Nha Trang) với tổng chiều dài 860m; cáp ngầm được luồn trong ống bảo vệ bằng nhựa HDPE và chôn trực tiếp trong đất. Việc làm này nhằm đảm bảo tính mỹ quan kiến trúc đô thị, thuận lợi cho việc bố trí các công trình xây dựng của khu đô thị, nâng cao năng lực truyền tải, giảm tổn thất cho lưới điện khu vực, đảm bảo điều kiện an toàn, kỹ thuật của đường dây, an toàn cấp điện liên tục cho Trạm biến áp 110KV Mả Vòng và Trạm biến áp 110 KV Trung tâm Nha Trang.


Minh Hồng