10:06, 03/06/2022

Giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh

Ngày 3-6, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung nhằm giải quyết một số vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 3-6, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung nhằm giải quyết một số vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các ông: Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận cuộc họp.
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận cuộc họp.


Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, hiện nay, một số dự án điện do đơn vị triển khai đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh và đấu nối. Dự án được khởi công ngày 30-5-2019, hiện nay gặp 2 nội dung vướng mắc: Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin giao đất, Sở Tài nguyên - Môi trường yêu cầu xác định dự án có phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không, nhưng đến nay chưa có câu trả lời; thủ tục định giá đất cụ thể phần đất thuộc cá nhân, tổ chức đang sử dụng gặp vướng mắc do tên dự án không thống nhất trong các nghị quyết của HĐND tỉnh.


Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương và các thành viên dự họp, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định pháp luật để xem xét quyết định sớm việc không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Cam Ranh và đấu nối. Việc sai tên dự án là vấn đề thủ tục nên đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát, báo cáo tham mưu xử lý, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh trao đổi với Tổng Công ty Điện lực miền Trung để cung cấp thông tin các dự án hoặc xin ý kiến tổng công ty nhằm đảm bảo trong các quy hoạch được phê duyệt phải đồng bộ về hạ tầng, trong đó có việc cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


VĂN KỲ